تیام بازرگان اندیشیلاغری,چاقی,آرامش اعصاب,پوست,تقویت قوای ج.ن.س.ی
گاهیاوقات سرفه‌های فصل سرما را هیچ قرص و
گلپرگیاهی است معطر که می‌توان از تمام بخ
کندرصمغ درخت خاردار با ارتفاع تقریبی 2 م
كاكوتيگياهي علفي، يك‌ساله، داراي ساقه كو
زوفايکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه
زعفران، گياهی است چند ساله كه دارای پياز
رازَکگیاهی دارویی است. کاربرد آن بی
خواصچای سفید: چایسفید مشابه چای سبز تحت
باميهسرشار از اسيد فوليك، ويتامين هاي Aو
اینگیاه علفی و یکساله، بدون ساقه یا دارا
درميان سبزي هاي موجود در جهان کلم بروکلي
کلمسبزی‌ای است که در انواع مختلفی شامل گ
نحوهاستفاده : مانند سایر سبزیجان خواص خو
با ابتلا به ديابت كم‌كم بايد مصرف چاي و
پونهاز خانواده نعناع است و ترکیب اصلی مو
بدینعلت به آن پنج انگشت گویند که برگ های
بیدمشکگیاهی است از نژاد بید که اندازه آن
درختانگور را "تاک" یا "مو" نیز می‌گویند.
بيشترکارشناسان مصرف حداقل روزي ۳۵ گرم في
مرزه( Summer savoury) كه از گیاهان خانوا
ماش،یکی از موادغذایی است که در گروه حبوب
گلسرخ با نام علمی (Rosa)درختچه كوچكی است
کاکتوسها جزء گیاهان خار دار هستند و زادگ
بسيارندكسانى كه نمى دانند كاكائو ميوه در
  1     2    3    4